PARAFINEL-10

És una parafina d’alta qualitat, especialment tècnica per a taps de suro, usada en la preparació del tractament final.

- Emulsió de parafina.
- S’utilitza per aconseguir un suavitzat amb una força d’extracció regular i sostinguda, així com una bona protecció dels taps de suro.
- PARAFINEL-10 no és un producte final, és necessari completar el tractament amb una aplicació posterior de silicona com ara SILICORK, REASIL, etc.

PARAFINEL-10 és el producte que PROMACOR posa a la seva disposició per obtenir un bon embotellament. Al mateix temps aconseguir regularitat i unes bones forces d’extracció.

 

Vol mes informació?
T. (+351) 220 925 368

Un producte de garantia

  • Emuslió de parafina d’alta qualitat
  • Màxima protecció pels taps de suro
  • Força d’extracció molt regular en combinació amb silicones i altres tipus d’elastòmers