Capacitat d'innovació i millora contínua

PROMACOR, amb més de 20 anys en el mercat, és una empresa especialitzada en la fabricació de productes i maquinària pel tractament dels taps de suro.

La nostra empresa segueix evolucionant dia a dia amb una filosofia molt clara: aportar el màxim valor afegit als nostres clients. És per això, que comptem amb un equip de professionals que treballen cada dia per aportar les solucions més adients als nostres clients, assolint els reptes amb la màxima efectivitat.

Amb presència internacional en més de 30 països, PROMACOR té l’objectiu de ser el partner de confiança dins l’indústria surera, apostant per aconseguir el millor producte final pels nostres clients, compartint el know-how i responent amb eficiència a totes les necessitats.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de PromaCor, S.A. ha definit la seva política de qualitat segons els següents principis: 

-El conjunt de la plantilla de personal de PromaCor S.A., incloent la direcció, constitueixen la part més important de l’empresa. 

-La plena satisfacció del client amb els productes que PromaCor S.A. els hi subministra i amb els serveis que els hi ofereix és fonamental pel futur de l’empresa. 

-És MOLT IMPORTANT fabricar i subministrar sempre els productes amb la qualitat requerida, és a dir, complint amb les especificacions que s’hagin establert. Han de ser bons productes i s’han d’entregar en el termini que el client hagi demanat. 

-És MOLT IMPORTANT que l’ambient de treball sigui el millor possible. La Direcció i cada un dels membres de la plantilla faran tot el possible per mantenir el bon ambient aconseguit.

-S’han de MILLORAR CONTINUAMENT la qualitat dels productes i del servei, basant-se en els anàlisis i en la previsió de les reclamacions dels clients i de les no conformitats detectades internament. Els problemes de qualitat que poguessin succeir hauran de servir per aprendre d’ells i per prevenir-los en el futur. 

-S’aplicaran els principis de planificació de la qualitat per sobre del control de qualitat. Per poder subministrar bons productes i prestar un servei de qualitat és MOLT IMPORTANT disposar d’una bona organització així com d’una bona planificació dels processos que es porten a terme a l’empresa. 

-PromaCor, S.A. implicarà als seus proveïdors en el sistema de qualitat que té implantat. Els hi exigirà el nivell de qualitat necessari pels productes i/o serveis que els hi subministren.

-PromaCor, S.A. es compromet al compliment dels requisits legals i reglamentaris associats al producte. 

-La direcció de PromaCor, S.A. farà tot el possible per a què aquesta política de qualitat sigui coneguda, entesa i aplicada per la totalitat dels membres de la plantilla. 

La política és revisa anualment.

Per què Promacor?

Per què Promacor?