Higicar

Higicar, és la solució netejadora desinfectant i respectuosa amb els materials interiors de el vehicle, tant cuiro,
Per a la seva utilització, només cal aplicar el producte a la superfície que desitja desinfectar i, finalment, passar un drap humit.

És un producte d'alta eficiència per a la desinfecció, desenvolupat a partir de compostos biodegradables, producte neutre i no agressiu amb les mans.

Subministrem els següents formats:

Pulveritzador 500ml
Garrafa 5L

Vol mes informació?
T. (+351) 220 925 368