IGUALAT

 • Elevada protecció anticapil·lar
 • Consecusió de la coloració escollida
 • Productes en base solvent
 • Productes en base aigua

COLMATAT

 • Òptim colmatat del tap
 • Productes en base solvent
 • Productes en base aigua

SUAVITZAT

 • Resultats amb un alt nivell de suavitzat
 • Reforç de les propietats anticapil·lars
 • Millora de l’embotellat

RENTAT

 • Purificació respectant el color natural del suro
 • Diferents intensitats de blanqueig
 • Eliminació de la pols residual dels taps

MARCAT

 • Resultats amb un alt nivell de suavitzat
 • Reforç de les propietats anticapil·lars
 • Millora de l’embotellat