Amb la finalitat d’oferir el millor servei complementari dels nostres productes, PROMACOR aposta per oferir, de forma continuada, un alt valor afegit que va des de l’asessorament fins al desenvolupament de solucions personalitzades.

Enfoquem la nostra activitat a uns resultats eficients, sempre treballant per aconseguir una resposta especialitzada i que resolgui les necessitats dels nostres clients.

Treballem amb màxim compromís vers els nostres clients.

 • La millor solució per a cada cas
 • Protocols d’aplicació
 • Formació als nostres clients
 • Servei d’atenció al client

Innovem com a filosofia d'evolució dins la nostra empresa.

 • Laboratori propi
 • Recerca en nous processos
 • Clients més competitius
 • Ampliació contínua de productes

Servei tècnic i de postvenda en tots els nostres productes.

 • Cobertura tècnica de productes
 • Especialització i evolució
 • Resposta immediata
 • Formació contínua

La millora en els resultats dels nostres clients és bàsica.

 • Evolucionem amb els clients
 • Col·laboracions en innovació
 • Equip compromès
 • Cerca de l’excel·lència

Control de Qualitat

Productes i serveis de qualitat

El control de qualitat de PROMACOR estableix el seguiment i control de tots els materials manipulats, des de la recepció de les matèries primeres fins al control del producte final fabricat.

El control de les condicions de cada procés de fabricació és també molt important per aconseguir un producte final de qualitat.

Les anàlisis realitzades en el nostre laboratori segueixen les directrius establertes per CE Liège, l'Institut Català del Suro i les normes UNE per al tractament de taps de suro.

Control de les materies primeres

El control a la recepció de totes les matèries primeres és fonamental per obtenir un bon producte final.

Control del producte intermedi

Un control continu dels productes intermedis així com de les condicions de fabricació és indispensable si volem obtenir un producte que compleixi totes les seves especificacions.

Control del producte final

Els estrictes controls finals garanteixen que s'aconsegueixi el producte final desitjat.

 
 
Control de Qualitat

Disposem d'un sistema de qualitat certificat segons normes ISO 9001

Política de Qualitat

Gestió Ambiental

A Promacor, estem compromesos amb el Medi Ambient

La protecció del medi ambient ha estat sempre una prioritat per a l'empresa en el moment de desenvolupar nous processos i productes, intentant millorar-ne l'eficiència ambiental en tots els àmbits de la nostra activitat.

 • Procurem conservar els recursos naturals mitjançant l'estalvi d'energia, aigua i materials en els nostres processos productius.
 • En el disseny de possibles nous productes treballem en la via de l'optimització de l'eficiència ambiental del procés de fabricació i envasat.
 • Esmercem esforços en l'envasat i embalatge dels nostres productes finals, amb l'objectiu de maximitzar-ne les possibilitats de reutilització.
 • Gestionem els nostres residus en la línea de la reutilització i el reciclatge, considerant com a darrera opció la deposició o la incineració.

Solucions fiables per a l'indústria del suro

A Promacor som especialistes en la fabricació de productes i maquinària

pel tractament dels taps de suro

Vol més informació?

CONTACTI'NS