SILICORK

És un producte que permetrà el tractament dels taps aconseguint:

- Tractament de superfície final.
- Ideal per a tot tipus de taps.
- Elastòmer de silicona de reticulació neutra.
- Perfecte suavitzat.
- Forces d’extracció molt regulars.

Per a taps naturals, es recomana l’ús de SILICORK, mentre que per taps d’aglomerat es recomana combinar-lo amb PARAFINEL-10.

SILICORK és el producte que PROMACOR posa a la seva disposició pel tractament de superfície dels taps donant-los un suavitzat idoni per obtenir un bon embotellament. Al mateix temps reforçarem les seves propietats anticapil·lars i podrem aconseguir unes forces d’extracció molt regulars.

Vol mes informació?
T. (+351) 220 925 368

Un producte de garantia

  • Vàlid per a tot tipus de taps: natural i aglomerat
  • Elastòmers de silicona
  • Perfecte suavitzat
  • Forces molt regulars