ACUACORK

És un producte amb base aquosa que permetrà aconseguir un procés d’igualat amb les característiques:

- Base de resines aquoses.
- Barrera protectora anticapil·lar.
- Recobriment aquós per a tot tipus de taps.
- Uniformització amb millora de l’aspecte del tap.
- Formació d’un film protector.
- Fre a la capil·laritat i a l’oxidació.
- Millora de l’aspecte visual.

ACUACORK és el producte que PROMACOR posa a la seva disposició per obtenir un recobriment, amb base aquosa, que donarà el tap una elavada protecció anticapil·lar.

Vol mes informació?
T. (+351) 220 925 368

Un producte de garantia

  • Recobriment aquós
  • Màxima uniformitat final
  • Barrera protectora