PROMACRIL

PROMACRIL és una massilla acrílica multiusos professional per al segellat de materials porosos de construcció (fusta, maons, formigó, guix, etc.).

Ideal per al farciment d'esquerdes i juntes
100% impermeable: evita les filtracions d'aigua i humitat
Es pot pintar
Per a ús en interiors i exteriors
Fórmula sense dissolvents. no fa olor
Fàcil de netejar

Vol mes informació?
T. (+34) 972 80 55 35